ترجمه Loadstar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ratsedol)(نج.) ستاره‌ قط‌بي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستاره‌ راهنما , در فارسی : راهنما.

Loadstar به چه معناست و Loadstar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loadstar

(ratsedol)(نج.) ستاره‌ قط‌بي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ratsedol)(نج.) ستاره‌ قط‌بي‌, ترجمه (ratsedol)(نج.) ستاره‌ قط‌بي‌, کلمات شبیه (ratsedol)(نج.) ستاره‌ قط‌بي‌ , ستاره‌ راهنما به لاتین , راهنما. به لاتین
دانلود فایل ها