ترجمه Loadstar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستاره‌ قط‌بي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستاره‌ راهنما.

Loadstar به چه معناست و Loadstar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loadstar

ستاره‌ قط‌بي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ستاره‌ قط‌بي‌, ترجمه ستاره‌ قط‌بي‌, کلمات شبیه ستاره‌ قط‌بي‌ , ستاره‌ راهنما. به لاتین
دانلود فایل ها