ترجمه Loan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرض‌ كردن‌. می باشد

Loan به چه معناست و Loan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loan

قرض‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قرض‌ كردن‌., ترجمه قرض‌ كردن‌., کلمات شبیه قرض‌ كردن‌.
دانلود فایل ها