ترجمه Loanword در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واژه‌عاريه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واژه‌ بيگانه‌.

Loanword به چه معناست و Loanword یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loanword

واژه‌عاريه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واژه‌عاريه‌, ترجمه واژه‌عاريه‌, کلمات شبیه واژه‌عاريه‌ , واژه‌ بيگانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها