ترجمه Lobar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لخته‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقع‌ در قسمت‌ هاي‌ ريه‌ , در فارسی : قط‌عه‌اي‌ , به فارسی : اويز دار

Lobar به چه معناست و Lobar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobar

لخته‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لخته‌اي‌, ترجمه لخته‌اي‌, کلمات شبیه لخته‌اي‌ , واقع‌ در قسمت‌ هاي‌ ريه‌ به لاتین , قط‌عه‌اي‌ به لاتین , اويز دار خارجی
دانلود فایل ها