ترجمه Lobated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مركب‌ از چند قط‌عه‌

Lobated به چه معناست و Lobated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobated

(tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌), ترجمه (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌), کلمات شبیه (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌) , مركب‌ از چند قط‌عه‌ به لاتین
دانلود فایل ها