ترجمه Lobation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرمه‌ بودن‌. می باشد

Lobation به چه معناست و Lobation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobation

نرمه‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نرمه‌ بودن‌., ترجمه نرمه‌ بودن‌., کلمات شبیه نرمه‌ بودن‌.




دانلود فایل ها