ترجمه Lobbyer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsiybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند. می باشد

Lobbyer به چه معناست و Lobbyer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobbyer

(tsiybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی (tsiybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند., ترجمه (tsiybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند., کلمات شبیه (tsiybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند.
دانلود فایل ها