ترجمه Lobbyist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (reybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند. می باشد

Lobbyist به چه معناست و Lobbyist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobbyist

(reybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی (reybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند., ترجمه (reybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند., کلمات شبیه (reybbol) كسيكه‌ در پارلمان‌ تبليغ‌ ميكند.
دانلود فایل ها