ترجمه Lobe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اويخته‌ يا پيش‌ امده‌ باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لخته‌ , در فارسی : گوشه‌ , به فارسی : بخشي‌ از عضله‌

Lobe به چه معناست و Lobe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobe

اويخته‌ يا پيش‌ امده‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی اويخته‌ يا پيش‌ امده‌ باشد, ترجمه اويخته‌ يا پيش‌ امده‌ باشد, کلمات شبیه اويخته‌ يا پيش‌ امده‌ باشد , لخته‌ به لاتین , گوشه‌ به لاتین , بخشي‌ از عضله‌ خارجی
دانلود فایل ها