ترجمه Loblolly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاله‌ گل‌الود.

Loblolly به چه معناست و Loblolly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loblolly

استخري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استخري‌, ترجمه استخري‌, کلمات شبیه استخري‌ , چاله‌ گل‌الود. به لاتین
دانلود فایل ها