ترجمه Lobular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ نرمه‌ گوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ قط‌عه‌ كوچكي‌ از چيزي‌.

Lobular به چه معناست و Lobular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobular

شبيه‌ نرمه‌ گوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ نرمه‌ گوش‌, ترجمه شبيه‌ نرمه‌ گوش‌, کلمات شبیه شبيه‌ نرمه‌ گوش‌ , شبيه‌ قط‌عه‌ كوچكي‌ از چيزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها