ترجمه Lobulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يانرمه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لخته‌ كوچك‌.

Lobulation به چه معناست و Lobulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobulation

يانرمه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يانرمه‌ كوچك‌, ترجمه يانرمه‌ كوچك‌, کلمات شبیه يانرمه‌ كوچك‌ , لخته‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها