ترجمه Local در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موضعي‌.

Local به چه معناست و Local یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Local

محلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محلي‌, ترجمه محلي‌, کلمات شبیه محلي‌ , موضعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها