ترجمه Local Mode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باب‌ محلي‌. می باشد

Local Mode به چه معناست و Local Mode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Local Mode

باب‌ محلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باب‌ محلي‌., ترجمه باب‌ محلي‌., کلمات شبیه باب‌ محلي‌.
دانلود فایل ها