ترجمه Locality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ خاص‌ , در فارسی : محل‌ , به فارسی : موضع‌ , سایر ترجمه ها : مكان‌.

Locality به چه معناست و Locality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locality

جا به خارجی , ریشه انگلیسی جا, ترجمه جا, کلمات شبیه جا , محل‌ خاص‌ به لاتین , محل‌ به لاتین , موضع‌ خارجی , مكان‌. در زبان
دانلود فایل ها