ترجمه Localization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمركز درنقط‌ه‌ بخصوصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محلي‌ كردن‌ , در فارسی : موضعي‌ كردن‌.

Localization به چه معناست و Localization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Localization

تمركز درنقط‌ه‌ بخصوصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تمركز درنقط‌ه‌ بخصوصي‌, ترجمه تمركز درنقط‌ه‌ بخصوصي‌, کلمات شبیه تمركز درنقط‌ه‌ بخصوصي‌ , محلي‌ كردن‌ به لاتین , موضعي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها