ترجمه Locative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) مكاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دال‌ برمكان‌ , در فارسی : حالت‌ مكاني‌ , به فارسی : اندري‌.

Locative به چه معناست و Locative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locative

(د.) مكاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) مكاني‌, ترجمه (د.) مكاني‌, کلمات شبیه (د.) مكاني‌ , دال‌ برمكان‌ به لاتین , حالت‌ مكاني‌ به لاتین , اندري‌. خارجی
دانلود فایل ها