ترجمه Lockjaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كزاز است‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تريسموس‌.

Lockjaw به چه معناست و Lockjaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lockjaw

كزاز است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كزاز است‌, ترجمه كزاز است‌, کلمات شبیه كزاز است‌ , تريسموس‌. به لاتین
دانلود فایل ها