ترجمه Lockout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حبس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحريم‌.

Lockout به چه معناست و Lockout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lockout

حبس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حبس‌, ترجمه حبس‌, کلمات شبیه حبس‌ , تحريم‌. به لاتین
دانلود فایل ها