ترجمه Lockstep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) پيشروي‌ افراد پشت‌ سر يكديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدم‌ اهسته‌.

Lockstep به چه معناست و Lockstep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lockstep

(نظ‌.) پيشروي‌ افراد پشت‌ سر يكديگر به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) پيشروي‌ افراد پشت‌ سر يكديگر, ترجمه (نظ‌.) پيشروي‌ افراد پشت‌ سر يكديگر, کلمات شبیه (نظ‌.) پيشروي‌ افراد پشت‌ سر يكديگر , قدم‌ اهسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها