ترجمه Loco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديوانه‌. می باشد

Loco به چه معناست و Loco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loco

ديوانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ديوانه‌., ترجمه ديوانه‌., کلمات شبیه ديوانه‌.
دانلود فایل ها