ترجمه Locomotion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبش‌ , در فارسی : نقل‌ وانقال‌ نيرو بوسيله‌حركت‌ , به فارسی : تحرك‌ , سایر ترجمه ها : نقل‌

Locomotion به چه معناست و Locomotion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locomotion

حركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌, ترجمه حركت‌, کلمات شبیه حركت‌ , جنبش‌ به لاتین , نقل‌ وانقال‌ نيرو بوسيله‌حركت‌ به لاتین , تحرك‌ خارجی , نقل‌ در زبان
دانلود فایل ها