ترجمه Locomotory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعضاي‌ حركتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابتلاء اعضاي‌حركتي‌ , در فارسی : نقص‌ تحرك‌.

Locomotory به چه معناست و Locomotory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locomotory

اعضاي‌ حركتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعضاي‌ حركتي‌, ترجمه اعضاي‌ حركتي‌, کلمات شبیه اعضاي‌ حركتي‌ , ابتلاء اعضاي‌حركتي‌ به لاتین , نقص‌ تحرك‌. به لاتین
دانلود فایل ها