ترجمه Locular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دار. می باشد

Locular به چه معناست و Locular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locular

دار. به خارجی , ریشه انگلیسی دار., ترجمه دار., کلمات شبیه دار.
دانلود فایل ها