ترجمه Loculus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.) سلول‌

Loculus به چه معناست و Loculus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loculus

كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌) به خارجی , ریشه انگلیسی كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌), ترجمه كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌), کلمات شبیه كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌) , (گ‌.ش‌.) سلول‌ به لاتین
دانلود فایل ها