ترجمه Locus Classicus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عبارت‌ نمونه‌ ادبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مثال‌ ادبي‌ براي‌ توضيح‌ كلمه‌ يا

Locus Classicus به چه معناست و Locus Classicus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locus Classicus

عبارت‌ نمونه‌ ادبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عبارت‌ نمونه‌ ادبي‌, ترجمه عبارت‌ نمونه‌ ادبي‌, کلمات شبیه عبارت‌ نمونه‌ ادبي‌ , مثال‌ ادبي‌ براي‌ توضيح‌ كلمه‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها