ترجمه Lodestone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (enotsdaol) اهن‌ ربا. می باشد

Lodestone به چه معناست و Lodestone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lodestone

(enotsdaol) اهن‌ ربا. به خارجی , ریشه انگلیسی (enotsdaol) اهن‌ ربا., ترجمه (enotsdaol) اهن‌ ربا., کلمات شبیه (enotsdaol) اهن‌ ربا.
دانلود فایل ها