ترجمه Lodge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منزل‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پذيرايي‌ كردن‌ , در فارسی : گذاشتن‌ , به فارسی : تسليم‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : قرار

Lodge به چه معناست و Lodge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lodge

منزل‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منزل‌ دادن‌, ترجمه منزل‌ دادن‌, کلمات شبیه منزل‌ دادن‌ , پذيرايي‌ كردن‌ به لاتین , گذاشتن‌ به لاتین , تسليم‌ كردن‌ خارجی , قرار در زبان
دانلود فایل ها