ترجمه Lodge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌لانه‌ پناه‌ بردن‌. می باشد

Lodge به چه معناست و Lodge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lodge

به‌لانه‌ پناه‌ بردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی به‌لانه‌ پناه‌ بردن‌., ترجمه به‌لانه‌ پناه‌ بردن‌., کلمات شبیه به‌لانه‌ پناه‌ بردن‌.
دانلود فایل ها