ترجمه Log Drum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بله‌ واقعه‌نگاره‌. می باشد

Log Drum به چه معناست و Log Drum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Log Drum

ط‌بله‌ واقعه‌نگاره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بله‌ واقعه‌نگاره‌., ترجمه ط‌بله‌ واقعه‌نگاره‌., کلمات شبیه ط‌بله‌ واقعه‌نگاره‌.
دانلود فایل ها