ترجمه Log In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخول‌ به‌ سيستم‌. می باشد

Log In به چه معناست و Log In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Log In

دخول‌ به‌ سيستم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دخول‌ به‌ سيستم‌., ترجمه دخول‌ به‌ سيستم‌., کلمات شبیه دخول‌ به‌ سيستم‌.
دانلود فایل ها