ترجمه Logbook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روزنامه‌ درياپيمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گزارش‌ روزانه‌ سفركشتي‌ , در فارسی : سفرنامه‌.

Logbook به چه معناست و Logbook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logbook

روزنامه‌ درياپيمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روزنامه‌ درياپيمايي‌, ترجمه روزنامه‌ درياپيمايي‌, کلمات شبیه روزنامه‌ درياپيمايي‌ , گزارش‌ روزانه‌ سفركشتي‌ به لاتین , سفرنامه‌. به لاتین
دانلود فایل ها