ترجمه Loggats در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (steggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديرك‌.

Loggats به چه معناست و Loggats یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loggats

(steggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (steggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌, ترجمه (steggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌, کلمات شبیه (steggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌ , ديرك‌. به لاتین
دانلود فایل ها