ترجمه Loggets در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (staggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديرك‌.

Loggets به چه معناست و Loggets یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loggets

(staggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (staggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌, ترجمه (staggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌, کلمات شبیه (staggol) (م‌.م‌.) كنده‌ كوچك‌ , ديرك‌. به لاتین
دانلود فایل ها