ترجمه Loggy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ygol) سنگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگين‌ در فكر وحركت‌ , در فارسی : بط‌ي‌ , به فارسی : كند.

Loggy به چه معناست و Loggy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loggy

(ygol) سنگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ygol) سنگين‌, ترجمه (ygol) سنگين‌, کلمات شبیه (ygol) سنگين‌ , سنگين‌ در فكر وحركت‌ به لاتین , بط‌ي‌ به لاتین , كند. خارجی
دانلود فایل ها