ترجمه Logic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منط‌ق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استدلال‌ , در فارسی : برهان‌.

Logic به چه معناست و Logic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logic

منط‌ق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منط‌ق‌, ترجمه منط‌ق‌, کلمات شبیه منط‌ق‌ , استدلال‌ به لاتین , برهان‌. به لاتین
دانلود فایل ها