ترجمه Logograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود (margogol). می باشد

Logograph به چه معناست و Logograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logograph

شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود (margogol). به خارجی , ریشه انگلیسی شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود (margogol)., ترجمه شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود (margogol)., کلمات شبیه شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود (margogol).
دانلود فایل ها