ترجمه Logorrhea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پراكنده‌ گويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرحرفي‌ وبيهوده‌گويي‌.

Logorrhea به چه معناست و Logorrhea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logorrhea

پراكنده‌ گويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پراكنده‌ گويي‌, ترجمه پراكنده‌ گويي‌, کلمات شبیه پراكنده‌ گويي‌ , پرحرفي‌ وبيهوده‌گويي‌. به لاتین
دانلود فایل ها