ترجمه Logotype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علامت‌ متمايز كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (زيست‌ شناسي‌) وجه‌ تسميه‌ نوع‌

Logotype به چه معناست و Logotype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logotype

علامت‌ متمايز كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علامت‌ متمايز كننده‌, ترجمه علامت‌ متمايز كننده‌, کلمات شبیه علامت‌ متمايز كننده‌ , (زيست‌ شناسي‌) وجه‌ تسميه‌ نوع‌ به لاتین
دانلود فایل ها