ترجمه Loincloth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگ‌ (gnuel). می باشد

Loincloth به چه معناست و Loincloth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loincloth

لنگ‌ (gnuel). به خارجی , ریشه انگلیسی لنگ‌ (gnuel)., ترجمه لنگ‌ (gnuel)., کلمات شبیه لنگ‌ (gnuel).
دانلود فایل ها