ترجمه Loll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيرون‌ افتادن‌. می باشد

Loll به چه معناست و Loll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loll

بيرون‌ افتادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيرون‌ افتادن‌., ترجمه بيرون‌ افتادن‌., کلمات شبیه بيرون‌ افتادن‌.
دانلود فایل ها