ترجمه Long Distance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راه‌ دور. می باشد

Long Distance به چه معناست و Long Distance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Long Distance

راه‌ دور. به خارجی , ریشه انگلیسی راه‌ دور., ترجمه راه‌ دور., کلمات شبیه راه‌ دور.
دانلود فایل ها