ترجمه Long Green در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.-امر.) اسكناس‌ پشت‌ سبز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلار كاغذي‌ پشت‌ سبز.

Long Green به چه معناست و Long Green یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Long Green

(ز.ع‌.-امر.) اسكناس‌ پشت‌ سبز به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.-امر.) اسكناس‌ پشت‌ سبز, ترجمه (ز.ع‌.-امر.) اسكناس‌ پشت‌ سبز, کلمات شبیه (ز.ع‌.-امر.) اسكناس‌ پشت‌ سبز , دلار كاغذي‌ پشت‌ سبز. به لاتین
دانلود فایل ها