ترجمه Long Lived در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ عمر دراز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دراز عمر , در فارسی : معمر , به فارسی : پر عمر.

Long Lived به چه معناست و Long Lived یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Long Lived

داراي‌ عمر دراز به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ عمر دراز, ترجمه داراي‌ عمر دراز, کلمات شبیه داراي‌ عمر دراز , دراز عمر به لاتین , معمر به لاتین , پر عمر. خارجی
دانلود فایل ها