ترجمه Long Winded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دراز نفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرچانه‌ , در فارسی : پرگو , به فارسی : (نظ‌.) مستلزم‌ وقت‌ زياد.

Long Winded به چه معناست و Long Winded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Long Winded

دراز نفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دراز نفس‌, ترجمه دراز نفس‌, کلمات شبیه دراز نفس‌ , پرچانه‌ به لاتین , پرگو به لاتین , (نظ‌.) مستلزم‌ وقت‌ زياد. خارجی
دانلود فایل ها