ترجمه Longanimity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌اقت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بردباري‌ , در فارسی : تحمل‌.

Longanimity به چه معناست و Longanimity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Longanimity

ط‌اقت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌اقت‌, ترجمه ط‌اقت‌, کلمات شبیه ط‌اقت‌ , بردباري‌ به لاتین , تحمل‌. به لاتین
دانلود فایل ها