ترجمه Longitudinal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ولي‌. می باشد

Longitudinal به چه معناست و Longitudinal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Longitudinal

ط‌ولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ولي‌., ترجمه ط‌ولي‌., کلمات شبیه ط‌ولي‌.
دانلود فایل ها