ترجمه Loo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ بازي‌ ورق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستراح‌.

Loo به چه معناست و Loo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loo

نوعي‌ بازي‌ ورق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ بازي‌ ورق‌, ترجمه نوعي‌ بازي‌ ورق‌, کلمات شبیه نوعي‌ بازي‌ ورق‌ , مستراح‌. به لاتین
دانلود فایل ها