ترجمه Lookout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مراقبت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمل‌ پاييدن‌ , در فارسی : نظ‌ريه‌.

Lookout به چه معناست و Lookout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lookout

مراقبت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مراقبت‌, ترجمه مراقبت‌, کلمات شبیه مراقبت‌ , عمل‌ پاييدن‌ به لاتین , نظ‌ريه‌. به لاتین
دانلود فایل ها